Pohřební služby Pardubice, Přelouč

Zajišťujeme pro Vás

 • Převozy zesnulých v rámci republiky i v zahraničí.
 • NONSTOP telefon: +420 731 441 713
 • Široký výběr rakví v dostupných cenách
 • Smuteční obřad v krematoriu
 • Pohřeb do země
 • Smuteční oznámení ihned při sjednávání
 • Církevní obřady
 • Civilního řečníka na obřady a pohřby
 • Vyřízení úmrtního listu
 • Thanatopraxi (konzervace zesnulého)
 • Květinovou výzdobu - doprava na místo
 • Možnost sepsání objednávky doma (pro pozůstalé se sníženou pohyblivostí)
 • Doprava smutečních hostů
 • Bezplatné zprostředkování kamenických prací
 • Zařídíme smuteční hostinu ve Vámi vybrané restauraci
 • Prodej ozdobných uren a dalšího smutečního zboží
 • Bezplatné poradenství ve všech otázkách týkajících se posledního rozloučení
 • Sběrna fotokeramiky
 • Rozloučení v malé obřadní síni PIETA®
 • Možnost presentace fotografií ze života zesnulého na velkoplošné obrazovce

K objednání kremace nebo pohřbu vezměte s sebou:
 • Občanský průkaz zesnulého
 • Oddací list zesnulého nebo jeho rodný či křestní list (může být nahrazen rodným listem syna nebo dcery)
 • Občanský průkaz objednavatele
 • Zálohu na objednané služby

Pohřebné:

Pohřebné je sociální dávkou ve výši 5 000 Kč, přičemž náleží osobě, která vypravila pohřeb:
 • nezaopatřenému dítěti
 • osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte

Provozní řád:
ke stažení zde

Poznámka:


Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Žádost o pohřebné vyřídíte na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Budete potřebovat občanský průkaz, úmrtní list a doklad o zaplacení pohřbu.

Informace o mimosoudním řešení sporů - ADR:

Při řešení reklamací máte možnost kromě podání žaloby využít také proces pro momosoudní řešení sporů v rámci ČOI, tzv. ADR. Mimosoudní řešení sporů je systém, který při řešení sporů umožňuje alternativní postup, tedy jiný postup než klasickou soudní cestou. ADR je efektivním nástrojem pro spotřebitele, obchodníky a v neposlední řadě pro státy, kterým umožňuje "odlehčit" soudům od případů, které zpravidla nejsou složité po právní stránce a rozhodnutí o nich soudní cestou je neúměrně nákladné časově i finančně. V mimosoudním řešení sporů před ČOI by mělo jít o konciliaci, během níž pracovník ČOI povede strany k urovnání sporu jako nezávislý prostředník, který jim bude případně nápomocen radou a názorem, nebude však ve sporu rozhodovat. Výsledkem řízení bude uzavření soukromoprávní dohody stran. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je tedy cesta, jak spotřebitelské spory úspěšně řešit s nižšími finančními náklady i časovou náročností na celé řízení. Bližší informace na internetových stránkách: https://adr.coi.cz/cs.